Directory Listing For [/upload/] - Up To [/]


Filename Size Last Modified
   5568ED82-5094-48FC-AFC8-B170AB68CFE4.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:47:42 GMT
   203F8742-4048-4B1B-B67A-0666FC4EEEE8.png 3.5 kb Mon, 27 Jun 2022 06:58:48 GMT
   53270255-7110-4695-BD7D-0C88E31D7151.png 2.4 kb Fri, 24 Jun 2022 09:53:19 GMT
   广东省工商联机关青年理论小组到研究院学习调研2.jpg 150.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:53:15 GMT
   F03741DA-ADB2-44DF-B43E-7FA85363D099.png 53.3 kb Mon, 28 Nov 2022 10:02:02 GMT
   CC9DF4D3-7EB3-4F34-ACEC-E4EEE8E6652E.jpg 179.5 kb Tue, 25 Oct 2022 03:08:33 GMT
   C4479BC1-1F3D-47F2-A9F1-8264D6041112.png 13.0 kb Mon, 28 Nov 2022 12:59:27 GMT
   39CEE19D-D6B7-4A19-A50D-E3078970116F.png 251.5 kb Fri, 22 Oct 2021 07:15:48 GMT
   9005D192-9147-422E-8421-01049B5C1733.jpg 139.8 kb Thu, 27 Oct 2022 07:47:32 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院2.jpg 181.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:00:28 GMT
   DCEAE6B6-84EC-4A7B-A1EA-132449AA3034.png 8.0 kb Mon, 28 Nov 2022 09:25:30 GMT
   5ACDC106-B957-45CB-BDCF-521B1FA2AF7B.jpg 22.6 kb Fri, 29 Oct 2021 09:52:14 GMT
   78218131-171A-43C3-8E43-38B33626D57E.png 32.9 kb Mon, 28 Nov 2022 10:03:25 GMT
   686CBC37-40B5-4568-B80F-F4EAF87411B6.png 282.3 kb Tue, 10 Jan 2023 09:56:08 GMT
   0FDC9B79-5A8E-4E30-847C-88ADDF3F7635.png 10.5 kb Fri, 22 Oct 2021 09:40:43 GMT
   55C1214B-16CB-44D9-8BB6-AFC50D72E52A.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 07:02:29 GMT
   C65FF63D-8DC9-4D0F-8518-62BEA9DE785C.jpg 96.5 kb Wed, 15 Jun 2022 07:36:54 GMT
   广东人工智能知识产权运营中心发布《中国人工智能企业知识产权竞争力分析报告》2.jpg 43.4 kb Tue, 18 Oct 2022 07:12:08 GMT
   5C554B23-2723-4840-858D-F47215AF2E77.jpg 143.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:29:10 GMT
   D276D64A-F8B7-4590-A5EA-A6DBCFEA89E6.png 4.8 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:52 GMT
   78378711-6B1F-4D94-837F-31067ACE2802.png 4.3 kb Mon, 28 Nov 2022 09:27:32 GMT
   E3D771B7-B6AA-4504-9544-3C4EF1DD4914.jpg 46.0 kb Thu, 28 Oct 2021 03:51:55 GMT
   79EEBE3F-1281-4D00-B13C-46295CD3445D.png 1094.4 kb Tue, 31 Jan 2023 06:06:17 GMT
   9C64A130-894A-401D-B9D8-D95368A788D8.jpg 61.7 kb Thu, 28 Oct 2021 03:07:25 GMT
   04ABC51D-BE97-412C-AF8B-851152910082.jpg 114.8 kb Wed, 15 Jun 2022 07:36:45 GMT
   D1C86984-7D17-4AEA-83EF-4AE35736FC75.jpg 25.8 kb Fri, 21 Oct 2022 09:59:10 GMT
   E8CA9A24-C7FF-4E27-8912-8C69FA3338C0.png 52.3 kb Tue, 03 Jan 2023 08:29:50 GMT
   7824C2B5-C4FF-4563-B25C-75E2AD02D111.jpg 184.5 kb Wed, 26 Oct 2022 07:36:47 GMT
   BADB8FD3-1B83-41CE-9C5A-0C236BC6EEF8.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 07:02:18 GMT
   9A97D89F-6C47-45F9-9568-61284A1B2365.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:12 GMT
   105C25B5-7B63-49DA-9095-5AA8409396B0.jpg 42.0 kb Tue, 25 Oct 2022 03:08:28 GMT
   A372AB0F-9B73-4B7A-9103-118FBB69F332.jpg 112.9 kb Tue, 25 Oct 2022 07:01:54 GMT
   助力深空探测,研究院荣获算网融合年度优秀项目奖.jpg 221.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:17:51 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动7.jpg 135.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:05:42 GMT
   32B218B2-B170-4306-B162-274F46101676.jpg 100.8 kb Mon, 27 Jun 2022 03:43:36 GMT
   F10310FC-6A73-4AEC-BD6A-AAF522B76566.png 9.4 kb Mon, 25 Oct 2021 07:49:16 GMT
   601DE082-559E-48CF-B7D0-EE89620FFFCA.png 335.6 kb Fri, 22 Oct 2021 10:27:19 GMT
   688C1D33-0D28-4A85-BE5B-8BAA352030B4.jpg 89.8 kb Thu, 28 Oct 2021 03:55:37 GMT
   F2163A95-05AC-4302-BACC-499A44C7F9BB.png 76.5 kb Tue, 03 Jan 2023 08:29:15 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾2.jpg 139.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:38:19 GMT
   A381580D-57AE-4B72-ADCD-8A59B483461F.jpg 1428.9 kb Mon, 28 Nov 2022 09:29:05 GMT
   5663541D-3E79-4F39-9A6F-FCC8438171A3.jpg 40.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:51:17 GMT
   140C6EA4-15CF-4B01-9DDB-4E8AE6280172.jpg 112.0 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   BF6B0B77-1C7C-48A4-AA3E-17E8A2F5C4DE.png 14.1 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:56 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地6.jpg 163.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:31:55 GMT
   58EA7F5E-A157-4DCB-936F-B4B7B18FDA61.jpg 87.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:53:01 GMT
   B72407E2-E2C3-4B53-9DB9-19A55946E370.jpg 72.2 kb Fri, 29 Oct 2021 09:53:57 GMT
   7.jpg 151.6 kb Thu, 27 Oct 2022 07:49:16 GMT
   F57DFCD7-2B8B-4EFD-A145-DABB096709A8.png 178.6 kb Mon, 25 Oct 2021 10:46:19 GMT
   B05C9F31-17A1-47F2-B370-81C3131E8491.pdf 16.3 kb Wed, 13 Jul 2022 06:11:40 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾8.jpg 131.3 kb Tue, 18 Oct 2022 06:40:01 GMT
   890ABDB2-6E2F-4FF1-94AB-C60C843CCC5A.jpg 1061.5 kb Mon, 28 Nov 2022 10:04:09 GMT
   C8512F8B-669A-479D-9F8A-02873A88A2DB.png 2.8 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:04 GMT
   A1CDACD4-2586-4FC9-801B-184ECA093E90.jpg 185.5 kb Tue, 18 Oct 2022 07:24:28 GMT
   5CB6571A-A459-48C1-B2A7-629EC1CC1CE1.png 32.9 kb Tue, 03 Jan 2023 08:29:34 GMT
   33E30CA9-942E-4FFC-94A9-CF96B6E74637.png 29.5 kb Fri, 15 Oct 2021 07:15:40 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾4.jpg 147.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:38:48 GMT
   444FE7EB-D01F-4FFB-933D-0061678853C7.png 5.2 kb Tue, 03 Jan 2023 07:13:43 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾5.jpg 129.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:39:00 GMT
   DD357EAD-9C84-4B07-AC2D-C0C8DE847EEE.png 3.8 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:41 GMT
   51FC9DB8-1265-49D7-990A-497B3BB389F6.png 7.6 kb Mon, 28 Nov 2022 13:07:02 GMT
   4C03915F-0AB5-431C-A3B1-49984D87440E.png 24.6 kb Mon, 28 Nov 2022 10:02:35 GMT
   2DA18E4C-547D-4A3E-A066-00D8CBAFE122.jpg 3528.6 kb Tue, 03 Jan 2023 07:45:02 GMT
   1C03BF19-1B31-4ECB-B1A0-0ADEF4673966.mp4 353.2 kb Mon, 01 Nov 2021 08:58:54 GMT
   A3FEE8B7-9470-402D-9388-F71AD1CA57A8.png 0.9 kb Thu, 21 Oct 2021 08:07:16 GMT
   1.png 711.6 kb Thu, 27 Oct 2022 07:45:19 GMT
   thumb/   Fri, 17 Jun 2022 10:49:48 GMT
   A5E886D3-F6FD-4437-A3D4-42A735275621.jpg 63.2 kb Fri, 24 Jun 2022 09:53:15 GMT
   66E99A6C-7325-40CB-A2E0-6359C1382087.jpg 219.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:59:18 GMT
   BC6F2467-B04F-451E-8435-D44C498EA9F0.jpg 55.5 kb Thu, 28 Oct 2021 02:59:26 GMT
   817E2221-ACF7-4363-B39B-E8321E12A181.png 2.5 kb Tue, 25 Oct 2022 03:00:56 GMT
   02F09BC2-85CA-4EC6-BB2A-D61FE7A50577.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:48:17 GMT
   7376A8FE-3F2D-4060-A22D-052B1FD0F379.png 233.0 kb Sat, 16 Oct 2021 08:42:32 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动5.jpg 159.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:19:13 GMT
   FC2F9B57-CA46-4D1A-9A29-EDFCD6B35896.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 06:56:55 GMT
   C4E62A03-CDCB-42F6-8619-F4053296FA41.jpg 39.3 kb Mon, 27 Jun 2022 06:59:26 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地3.jpg 157.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:30:49 GMT
   6FDFBFAF-434D-42E5-A67D-3253496FF8A5.png 2927.5 kb Tue, 03 Jan 2023 08:20:09 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾13.jpg 189.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:41:10 GMT
   606F8922-8AF5-4409-978E-4B25D0A6CE72.png 1.0 kb Thu, 21 Oct 2021 08:07:22 GMT
   FAB552B4-77C5-4110-93CE-23DDB8DB1316.png 29.5 kb Fri, 15 Oct 2021 07:15:20 GMT
   27A25689-7ED8-4A6F-9417-69F576185534.mov 11340.1 kb Wed, 28 Dec 2022 08:22:58 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾12.jpg 158.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:40:56 GMT
   115C1A7C-527D-4DD7-85AE-8092433ED260.jpg 89.8 kb Thu, 28 Oct 2021 03:55:43 GMT
   20CFB23E-C884-427E-A54C-E67B35639AA5.jpg 50.4 kb Thu, 28 Oct 2021 03:04:38 GMT
   8CFB52F9-FC05-4E92-A55B-9ADC823A9EB1.jpg 117.2 kb Wed, 26 Oct 2022 07:34:47 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院5.jpg 179.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:01:00 GMT
   9D9B8A8A-A0B3-4425-8FFC-8056DB501EAD.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:13:09 GMT
   C7E9A9E0-75F7-4DC0-B302-6040290FDDB5.png 5.2 kb Fri, 22 Oct 2021 02:05:44 GMT
   4D047394-031C-426E-B8C8-F1B108EF9B81.png 335.6 kb Fri, 22 Oct 2021 10:28:30 GMT
   9EA01DC0-FF71-4987-AF38-21E927C9D6D6.jpg 92.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:23:06 GMT
   B6C99504-3145-4444-B500-4A8766A2B221.jpg 170.7 kb Fri, 24 Jun 2022 09:50:22 GMT
   DB835EC3-4FB7-4AC6-AA99-9DBC2D42C756.png 6.0 kb Mon, 05 Dec 2022 06:27:41 GMT
   D43E3AED-9BED-4279-9E48-3FBEEA9005B9.png 6.7 kb Mon, 28 Nov 2022 09:23:19 GMT
   D3AF4306-F341-47E2-ADB6-7B21F2A2BD76.jpg 89.6 kb Wed, 26 Oct 2022 07:40:09 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动7.jpg 151.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:19:40 GMT
   39C052ED-6266-4CDF-8244-79042BB176CE.jpg 158.0 kb Wed, 26 Oct 2022 07:33:38 GMT
   42C974B5-90A6-4799-A593-CBDD0D14466E.png 8.8 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:08 GMT
   EC534871-191B-4C68-8044-9425A756E723.jpg 113.0 kb Mon, 17 Oct 2022 09:07:09 GMT
   D8FDB588-4FD4-4AEE-AC19-27E7B0B9F8AE.jpg 103.3 kb Thu, 29 Dec 2022 01:43:45 GMT
   C43AF310-F008-4FEC-BA69-F1106797EF8C.png 5.5 kb Mon, 25 Oct 2021 03:55:45 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动6.jpg 177.3 kb Tue, 18 Oct 2022 07:19:26 GMT
   4A5DEC4C-88DC-4F85-978E-565D0075FCEE.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 06:05:37 GMT
   3476BCDB-83FC-41AA-BF96-C83A58E79AD5.jpg 61.3 kb Wed, 26 Oct 2022 07:34:14 GMT
   广东省工商联机关青年理论小组到研究院学习调研3.jpg 173.5 kb Tue, 18 Oct 2022 06:53:26 GMT
   D5C71F20-43FE-49E8-BFAC-4BBD41DBEB2C.jpg 74.5 kb Thu, 28 Oct 2021 03:55:49 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动8.jpg 195.3 kb Tue, 18 Oct 2022 07:06:13 GMT
   98C11558-15CA-413A-9A7A-4292DD75536E.png 11.2 kb Tue, 03 Jan 2023 07:38:51 GMT
   8C9323EB-BE4B-4BAB-996C-2D8DA6C690E7.jpg 103.3 kb Thu, 27 Oct 2022 06:27:48 GMT
   F8F3DE65-02F4-4FEE-A437-9F07D3607864.png 3.7 kb Mon, 27 Jun 2022 06:58:21 GMT
   3993C490-3BE5-47FB-B6BD-639476BCF869.png 3.1 kb Tue, 03 Jan 2023 07:13:53 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾1.jpg 160.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:38:06 GMT
   AC382C15-8AA8-4A49-9D21-F18B5F3C6F73.png 240.0 kb Sat, 16 Oct 2021 08:44:20 GMT
   FE1350E7-4A60-403D-A03D-CC69B5BAAB2F.pdf 92.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:08:26 GMT
   047AEFB3-980B-4288-8577-E20C6977E496.jpg 44.5 kb Tue, 18 Oct 2022 07:37:44 GMT
   C0454AFC-A049-4ECA-8420-F485BEFB7496.jpg 114.8 kb Wed, 15 Jun 2022 07:36:57 GMT
   9D25DD8B-BEF9-4C70-8F62-F3FDBE8965B3.png 2.1 kb Fri, 24 Jun 2022 09:53:05 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾9.jpg 223.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:40:14 GMT
   79930D28-D75E-45F5-8CB5-C16F8676F36D.png 14.3 kb Mon, 28 Nov 2022 13:05:36 GMT
   8C2D518F-AF62-4C40-8553-DA409E69A193.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 06:57:57 GMT
   09E734C8-42E6-45E0-B4AF-B3C51D731C53.jpg 28.0 kb Fri, 29 Oct 2021 09:56:56 GMT
   378BF3D6-BF33-4171-8187-1F9115CF6335.jpg 87.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:52:56 GMT
   8B1F8FEB-ED6F-4AB7-94C3-9C291C4F5ECB.png 30.2 kb Tue, 03 Jan 2023 08:27:50 GMT
   B17E1746-C9CC-46C6-81B7-E160D08E987B.png 44.9 kb Fri, 22 Oct 2021 09:43:23 GMT
   41A589F7-96D3-4A83-9AB1-865B1F37AB34.png 13.8 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:39 GMT
   C51DB9F3-5CE8-43E9-B2FB-4C9E82B40767.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 05:31:22 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动4.jpg 199.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:18:55 GMT
   5A41593B-2372-4DA2-9478-48165D926B9E.jpg 63.2 kb Tue, 12 Jul 2022 01:35:08 GMT
   1144EE57-E0B3-4FC4-905B-AB89EE8B9385.jpg 87.4 kb Tue, 12 Jul 2022 01:27:11 GMT
   9D18B18B-DF0A-4E10-B3A3-65A7FEE94C0B.jpg 43.9 kb Wed, 26 Oct 2022 07:38:07 GMT
   32B5F7F7-96F3-4B6B-88E2-91A39E463961.png 44.6 kb Tue, 03 Jan 2023 08:26:41 GMT
   logo-color.png 6.2 kb Wed, 20 Jul 2022 03:39:58 GMT
   智能创新,奔赴未来3.jpg 117.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:23:15 GMT
   716E5F42-061B-4E88-827D-F76F7401BA65.jpg 2288.6 kb Tue, 03 Jan 2023 07:42:13 GMT
   21728AF6-FF28-4F1B-9FB2-22866CA31393.png 2.9 kb Fri, 24 Jun 2022 09:52:39 GMT
   38573903-F0F1-4550-AF31-B32ECEB9497F.jpg 150.7 kb Wed, 15 Jun 2022 06:45:20 GMT
   3FA7263E-5ED2-4CA2-9B67-858A9C54F5EF.jpg 43.6 kb Mon, 27 Jun 2022 06:59:40 GMT
   79E0B70B-2C53-4011-B80A-BABF23A5DBDE.mp4 353.2 kb Mon, 12 Dec 2022 09:44:09 GMT
   F3B2B2A7-ED4E-41E2-8D16-589C967678E1.png 52.3 kb Tue, 03 Jan 2023 08:27:20 GMT
   1C89A0E7-C860-4FE0-8339-F8925708F299.png 12.7 kb Fri, 22 Oct 2021 09:15:17 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!2.jpg 74.5 kb Tue, 18 Oct 2022 06:47:31 GMT
   助力深空探测,研究院荣获算网融合年度优秀项目奖2.jpg 91.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:18:14 GMT
   57176796-B692-420F-BA72-3AE912DB0C2F.png 4.3 kb Wed, 27 Oct 2021 10:11:42 GMT
   360E7A46-6150-48B6-B7DC-07D4C283593B.jpg 63.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:58:30 GMT
   27DFBEA3-8CA4-4F35-A24C-C94618665319.jpg 107.4 kb Fri, 24 Jun 2022 09:49:15 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地.jpg 143.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:29:26 GMT
   DFD586D3-DFF8-43B4-BF78-1789F4A924EA.png 39.6 kb Mon, 28 Nov 2022 09:58:15 GMT
   22FCAD77-C998-4DEE-B2CA-20D415E9EF31.png 260.4 kb Fri, 22 Oct 2021 09:55:52 GMT
   27A25689-7ED8-4A6F-9417-69F576185534.mp4 11340.1 kb Mon, 19 Dec 2022 13:31:41 GMT
   568DE9C1-D427-45CD-B650-2E5F08424E17.png 29.5 kb Sat, 16 Oct 2021 09:31:10 GMT
   C55033EA-CEF8-4DC8-A371-84007B7BEAF2.jpg 79.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:10:41 GMT
   9B9E4AB3-5ABA-4A3E-A77D-D5F621CE3AAD.png 1.0 kb Thu, 21 Oct 2021 08:07:14 GMT
   32EFF116-3D64-4059-8955-D4908AC1609A.jpg 235.0 kb Mon, 27 Jun 2022 06:36:18 GMT
   A85DAC25-8ED5-46E5-B28A-6A2793C6D5C3.png 250.4 kb Fri, 22 Oct 2021 09:45:22 GMT
   B3A8CF68-1271-474E-AD25-9668F89A1FB4.png 9.7 kb Mon, 28 Nov 2022 09:28:52 GMT
   6457F05E-97B2-494D-80D9-D4CE7205E18B.png 396.7 kb Thu, 21 Oct 2021 06:06:14 GMT
   09CFDE3E-05FA-48A2-8D3E-175FD4C18DB4.jpg 42.4 kb Fri, 24 Jun 2022 09:52:26 GMT
   22B2DC40-7531-48BA-95E6-5D348C8D697E.png 2.3 kb Wed, 13 Oct 2021 09:50:46 GMT
   E271C327-DA55-445A-BE6B-BC666E0A618A.png 7.2 kb Mon, 05 Dec 2022 08:43:00 GMT
   EAD7AF86-FCE9-4032-A07F-8DFD40880A09.png 261.6 kb Fri, 22 Oct 2021 04:35:26 GMT
   8AAFB9C7-B9B1-438C-904B-2923802CED92.png 17.2 kb Mon, 28 Nov 2022 13:07:33 GMT
   A163E9BA-2DB5-4EB6-B5D4-42699FFAE2DC.png 46.7 kb Mon, 28 Nov 2022 10:01:17 GMT
   6347575E-4C81-4883-A979-0F94C42174C9.jpg 122.7 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:23 GMT
   666BF019-C3EF-4C30-84B1-9EB8A55823B3.png 1.6 kb Wed, 07 Dec 2022 02:25:14 GMT
   0C4B2265-41CC-4B79-BB71-B4741DD33B8C.jpg 10.8 kb Thu, 27 Oct 2022 01:29:24 GMT
   FCA65158-B191-4D79-8095-CF4A0A4B9EA9.png 1.7 kb Wed, 07 Dec 2022 02:09:18 GMT
   C7DAC041-E02A-4C3B-B8D1-3D10C6A0A142.png 13.0 kb Tue, 29 Nov 2022 12:45:29 GMT
   F654D6FE-AC8E-417C-9D13-D59305E52FBD.jpg 35.3 kb Mon, 27 Jun 2022 06:59:17 GMT
   72464D8C-CE72-4234-BF9F-2EED03583E52.jpg 25.8 kb Fri, 21 Oct 2022 09:56:16 GMT
   81410B69-1407-4E5F-B1DD-6833125BF4C5.jpg 1061.5 kb Tue, 03 Jan 2023 08:30:07 GMT
   C6475B06-543D-4D2B-A190-24D851D5023A.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:47:51 GMT
   7177B7C6-C74E-43C3-B22E-68899F786F54.jpg 170.3 kb Mon, 17 Oct 2022 08:44:49 GMT
   251BEFA7-90D2-4DC5-834D-A1F7D1F3431E.jpg 3088.3 kb Tue, 28 Mar 2023 10:49:13 GMT
   EDF89134-50EB-44E6-B79D-3176C9286C9C.png 233.0 kb Sat, 16 Oct 2021 08:17:00 GMT
   1FB8234E-5EF1-456A-88DE-82CBE2399570.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 05:31:02 GMT
   14367E92-4182-429E-BF80-DD4EF89F9A22.png 76.5 kb Mon, 28 Nov 2022 10:03:02 GMT
   1F21AAAE-7A02-42C5-888F-08BA41784C41.png 4.1 kb Mon, 05 Dec 2022 06:27:33 GMT
   AD25C5BE-3613-48B2-9B31-D4B7A6A15EEC.png 5.5 kb Mon, 25 Oct 2021 03:55:07 GMT
   D190D553-74F9-46FC-9492-177559A63A5F.png 4.9 kb Tue, 03 Jan 2023 07:14:27 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动1.jpg 267.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:18:16 GMT
   F0582601-E5AC-4B41-B33D-A9F733E6C8E8.png 280.1 kb Fri, 22 Oct 2021 05:06:22 GMT
   DB0CF7D9-12C6-42B5-9250-8AF9576D409E.png 260.4 kb Fri, 22 Oct 2021 09:56:17 GMT
   4B65C45E-2B08-41F7-9A7F-F88567A632B2.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:04 GMT
   B698256B-4790-4FE2-A4D3-0A5E2958D479.png 1.0 kb Fri, 22 Oct 2021 04:36:04 GMT
   9DF31AEB-F626-4A9C-BDC3-FAF81C755895.jpg 323.2 kb Wed, 27 Oct 2021 07:28:15 GMT
   16C03C58-BF9F-418F-B1B8-025248873899.png 69.0 kb Mon, 28 Nov 2022 10:01:10 GMT
   3345D257-8201-4475-B754-492C2E110D25.png 261.6 kb Fri, 22 Oct 2021 09:49:10 GMT
   FB3FAC8E-B80A-4F0B-9BC3-38C0D94BAC86.jpg 54.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:45:20 GMT
   A47B73B5-4CE4-4940-8BA8-AF2093EBE8F4.png 330.4 kb Fri, 22 Oct 2021 09:45:34 GMT
   12.jpg 163.8 kb Thu, 27 Oct 2022 07:50:36 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地2.jpg 127.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:30:13 GMT
   我国首个人工智能专用计算集群架构与测试标准通过专家审定.jpg 137.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:14:31 GMT
   0FF0E4AB-96D1-4C49-904C-5CB05E7D4307.png 5.0 kb Mon, 27 Jun 2022 06:58:09 GMT
   6BE51C46-7BC9-4FFD-BBF3-079BD9E2A8F3.jpg 74.0 kb Mon, 25 Oct 2021 09:08:25 GMT
   AE971E2F-B2FE-4DDC-94A1-3E0FA9DE47BB.png 2.3 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:22 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾11.jpg 213.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:40:45 GMT
   113.jpg 244.0 kb Mon, 27 Jun 2022 07:03:08 GMT
   8A9FCC76-413E-4C61-9B50-7594CECB08F2.jpg 82.7 kb Mon, 01 Nov 2021 07:29:56 GMT
   1.jpg 201.9 kb Thu, 27 Oct 2022 07:45:58 GMT
   DCBCA29D-D0D2-4DB7-97AB-958C4DA0C04B.jpg 92.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:20:40 GMT
   4.jpg 144.9 kb Thu, 27 Oct 2022 07:48:45 GMT
   3568AD5D-59D1-4195-9803-992CADFE5B16.png 15.4 kb Tue, 03 Jan 2023 07:41:01 GMT
   AD64CC92-8E01-4FB5-9734-42484390E1A1.png 2.7 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:13 GMT
   3.jpg 103.8 kb Thu, 27 Oct 2022 07:46:07 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地4.jpg 146.5 kb Tue, 18 Oct 2022 06:31:33 GMT
   88092B9C-1D5E-4C8C-9F41-B8C72289DE39.jpg 236.5 kb Tue, 12 Jul 2022 01:27:27 GMT
   FAA79594-A8D3-4739-B9CC-F2C5C49A2528.jpg 206.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:21:48 GMT
   E537355F-0631-4062-BD7F-58C3822FCAA4.png 3.1 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:28 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动.jpg 152.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:04:43 GMT
   07911415-99CD-4DEA-8348-267AC3BD1302.png 30.2 kb Mon, 28 Nov 2022 10:00:59 GMT
   544E217B-7EF8-47D1-A365-F88B2BC7E9CA.png 62.2 kb Thu, 14 Oct 2021 03:56:02 GMT
   02EEDD9E-0E67-41B5-8121-A1FAA9523C5E.png 9.4 kb Wed, 06 Jul 2022 11:18:06 GMT
   E656770E-C1E4-4EA3-A877-6B46C67F91B8.png 29.5 kb Fri, 15 Oct 2021 07:15:08 GMT
   FA19932F-94B6-4761-94E5-97BA3DF15004.png 296.5 kb Fri, 22 Oct 2021 11:02:41 GMT
   智能创新,奔赴未来6.jpg 150.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:24:11 GMT
   BD62EE3C-D229-4227-9062-456CF89973EF.png 9.3 kb Mon, 28 Nov 2022 13:07:20 GMT
   广东人工智能知识产权运营中心发布《中国人工智能企业知识产权竞争力分析报告》1.jpg 79.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:11:56 GMT
   C2816F80-4B12-4D8F-9B30-F4A6009B8E3C.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:13:01 GMT
   B4842BE1-7868-413E-93AE-2C520F9EEF41.jpg 81.6 kb Thu, 28 Oct 2021 03:49:40 GMT
   7D39C9A6-22F5-464E-81CB-A77674DED6A4.png 9.2 kb Mon, 28 Nov 2022 13:05:54 GMT
   96EE7A56-E387-49B5-9FD1-193C08A14386.jpg 68.8 kb Mon, 27 Jun 2022 06:59:50 GMT
   1356645F-559B-4A7A-A2CB-4F5CF3AFA8EA.png 3.1 kb Tue, 03 Jan 2023 07:25:35 GMT
   E64C0E5D-AE13-4CE2-A8EF-69271FD3F128.jpg 58.1 kb Thu, 28 Oct 2021 03:04:02 GMT
   6E43701A-FA2E-443B-9D9C-108B20145E8D.jpg 100.8 kb Mon, 27 Jun 2022 03:44:11 GMT
   39504133-62C3-4ECE-9C1B-68B1BF203C3F.png 14.1 kb Tue, 03 Jan 2023 07:41:31 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地7.jpg 170.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:32:10 GMT
   EEC52756-91DF-4DFF-8B1C-5203CD52A706.png 5.3 kb Mon, 28 Nov 2022 09:24:44 GMT
   CD774C86-AC0E-4FA7-8BC7-8341F44FCD35.jpg 23.3 kb Wed, 26 Oct 2022 07:23:17 GMT
   6217BB27-F584-4210-BE83-AD597BEAE432.png 53.3 kb Tue, 03 Jan 2023 08:28:30 GMT
   0A4AE7ED-9742-49D7-99AF-A12F39DBE921.mp4 12517.1 kb Tue, 25 Oct 2022 07:34:13 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动2.jpg 205.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:18:26 GMT
   14.jpg 173.9 kb Thu, 27 Oct 2022 07:51:41 GMT
   825F6B86-44DB-4348-96DB-7781CB3B31FC.jpg 491.4 kb Fri, 02 Dec 2022 06:00:49 GMT
   FAA4C15C-91E5-4F61-A693-15D56A8BDFBD.pdf 214.1 kb Thu, 07 Jul 2022 10:23:00 GMT
   1CF42160-33A4-4C9F-9B73-8134BB971E02.png 25.9 kb Mon, 28 Nov 2022 13:07:12 GMT
   3C127B3B-74A0-4B8A-9E1A-332C3B71A19F.png 7.8 kb Mon, 28 Nov 2022 09:23:55 GMT
   C20EBFA7-36A2-44F0-ABDA-AB4DF72B11C2.pdf 16.3 kb Wed, 13 Jul 2022 05:40:40 GMT
   E1001243-BC1B-4CA8-9DA8-5DA40F65AB77.jpg 107.5 kb Mon, 17 Oct 2022 09:07:33 GMT
   BA5C53CD-D402-4561-9583-EDBF0F666F5C.png 3.4 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:29 GMT
   A507F350-EB41-4080-812C-61697CF5F237.jpg 17.0 kb Fri, 29 Oct 2021 09:55:25 GMT
   6D7783F9-B571-42C9-AD1C-3A8678AF5950.jpg 31.8 kb Fri, 29 Oct 2021 09:55:04 GMT
   61BBB727-B97E-40D0-8FF4-8F264F9F8845.jpg 11.8 kb Fri, 29 Oct 2021 09:55:40 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地5.jpg 180.7 kb Tue, 18 Oct 2022 06:31:42 GMT
   966B0E61-4FA9-4E59-B046-D618917B6123.png 3.2 kb Mon, 27 Jun 2022 06:56:42 GMT
   B2DE0570-244F-43DE-994B-D74EFB224F56.png 3.2 kb Tue, 03 Jan 2023 07:13:33 GMT
   779D7834-3115-4661-8CA0-D6FE9C8B8E2F.jpg 42.2 kb Thu, 20 Oct 2022 07:33:02 GMT
   4AA3A592-1671-4B20-B2E9-3B2A562938F9.jpg 54.3 kb Tue, 12 Jul 2022 01:34:10 GMT
   7775883E-22AD-4E4D-8F57-F0767F867BC9.png 3.2 kb Tue, 03 Jan 2023 07:25:18 GMT
   79A15C6A-40CD-4383-96DD-A24583F544AF.png 873.0 kb Mon, 28 Nov 2022 09:29:24 GMT
   5B905C15-E693-47F8-967A-23D42C7FD427.jpg 121.9 kb Tue, 25 Oct 2022 02:14:28 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾10.jpg 162.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:40:30 GMT
   FBE41AAB-79BB-4839-A847-B80336609264.png 17.1 kb Tue, 03 Jan 2023 07:37:28 GMT
   51D4D904-E19D-4A7A-8630-1F88FACB1F83.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 05:32:26 GMT
   CAAF94D8-01C0-459E-82DB-DBA6351F405D.pdf 159.0 kb Fri, 21 Oct 2022 09:06:30 GMT
   51449915-89FD-4C4D-B530-1A6DC5C2F67D.jpg 46.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:50:32 GMT
   6BF90E88-FAB0-48D4-8DE5-123746E93399.png 2.3 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:32 GMT
   FD03F8DD-A0DD-4B99-BBF9-0321A4621B4A.jpg 12.1 kb Thu, 27 Oct 2022 01:27:22 GMT
   14AF516A-7FB1-4A80-AA58-F4D239489FC2.png 69.0 kb Mon, 28 Nov 2022 10:00:07 GMT
   64B574DD-CAE5-41A0-9C9A-D1DC79F280D4.jpg 92.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:23:18 GMT
   4095B535-5443-4C14-B815-4C8087124749.jpg 132.9 kb Wed, 15 Jun 2022 07:36:50 GMT
   1FB3957E-3995-4991-BF84-7EF19E74FB0D.jpg 130.8 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   B3ECD4FA-8AA4-464C-9F22-D3327D673CFF.png 297.0 kb Fri, 22 Oct 2021 04:35:44 GMT
   D60D38A5-5546-4CC7-A0F2-ADDBDFFD23C5.jpg 64.9 kb Tue, 18 Oct 2022 07:37:00 GMT
   A30A6FB9-5CB3-44BB-87C1-459C58148D83.png 3.4 kb Wed, 27 Oct 2021 10:11:32 GMT
   7D58ECD1-E58E-48A3-893D-C7500CACCD17.jpg 26.9 kb Fri, 21 Oct 2022 09:56:51 GMT
   FFB30E22-8E3E-4E8B-BB29-DBBD4E14C207.png 4.3 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:35 GMT
   1EED66C2-7239-4733-A012-EA0C9E0544F9.png 41.6 kb Tue, 25 Oct 2022 07:05:16 GMT
   D4D5250B-A2BA-444F-B6A8-54D425C19E7F.png 188.6 kb Fri, 22 Oct 2021 07:15:20 GMT
   6E8AB2D6-A9FE-4FE9-B73D-0407258A6F85.png 2.3 kb Tue, 25 Oct 2022 03:01:31 GMT
   C0096DF4-D67D-4EFC-8679-1B1A5E56081F.png 13.8 kb Tue, 03 Jan 2023 07:40:36 GMT
   62B598F6-2008-41C2-8CA9-6B87D66DB048.png 12.9 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:31 GMT
   6.jpg 164.5 kb Thu, 27 Oct 2022 07:49:06 GMT
   271FF17E-FEF7-46F4-9F60-FB802B11C4F2.png 10.6 kb Mon, 28 Nov 2022 09:24:17 GMT
   B58E9D97-19B4-4254-B09E-30B0DB482F94.jpg 102.7 kb Wed, 26 Oct 2022 07:40:30 GMT
   07502859-C773-40A8-9AE0-92B1DAFEA03A.jpg 82.7 kb Wed, 26 Oct 2022 07:34:35 GMT
   B6EEAF9C-EB5D-4269-AD69-242672BE2307.png 178.6 kb Mon, 25 Oct 2021 10:44:40 GMT
   B6CDABE8-DF2B-4C6A-AB37-EF1158374C36.png 2.2 kb Wed, 13 Oct 2021 09:52:02 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院7.jpg 147.6 kb Tue, 18 Oct 2022 07:01:28 GMT
   3AC01894-137A-4E7C-8A18-23A3D0D71F94.png 4.9 kb Tue, 03 Jan 2023 07:26:12 GMT
   1A5FE801-50F4-453E-8B25-70A68FA5F85F.jpg 160.5 kb Fri, 24 Jun 2022 09:32:28 GMT
   ED810144-3988-401A-8EBF-458FF14BF884.png 5.7 kb Mon, 28 Nov 2022 09:25:07 GMT
   E7BB3223-75E0-4FBE-99EE-15C78172469B.jpg 87.3 kb Wed, 26 Oct 2022 07:41:59 GMT
   B7ECEF41-7A90-4909-8063-9D48D170B1D9.png 46.7 kb Tue, 03 Jan 2023 08:28:11 GMT
   82D3DD00-6B08-425E-AE51-B0C70984738E.jpg 63.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:58:26 GMT
   B921E90D-2A15-4F39-A163-6444F24F47D7.png 62.2 kb Fri, 15 Oct 2021 03:46:34 GMT
   136B4084-59CA-4D32-8351-2DF2079BB48B.png 877.8 kb Tue, 31 Jan 2023 05:34:38 GMT
   0AD333FF-D452-4D93-A4A4-1F83B1B36ABB.jpg 172.2 kb Mon, 17 Oct 2022 09:06:54 GMT
   322A52F9-455A-4817-B1B9-F6D4F7D7EC82.png 3.8 kb Wed, 27 Oct 2021 10:11:50 GMT
   A5C1F4C8-9C38-41CE-8E53-4FFC7A796502.jpg 182.4 kb Tue, 18 Oct 2022 07:37:24 GMT
   9763E5EB-560E-4267-89E9-A197F3F553DC.jpg 65.3 kb Fri, 24 Jun 2022 09:49:20 GMT
   39F45A3F-C50A-46D5-8D63-EB8377F2E2A9.jpg 1428.9 kb Mon, 28 Nov 2022 09:29:35 GMT
   70B2CF86-6569-4FDF-80DC-C82A6B91CC7D.png 2.5 kb Fri, 24 Jun 2022 09:53:24 GMT
   B1A8E374-D4A9-4F9C-8BB0-286F77D76675.jpg 0.0 kb Tue, 03 Jan 2023 07:44:00 GMT
   3A321F00-A711-47D6-B403-8395BBB9F87E.png 340.7 kb Fri, 22 Oct 2021 10:26:46 GMT
   F63817C1-E8F0-407B-AE23-D1EDB7415A23.png 12.9 kb Tue, 03 Jan 2023 07:40:09 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动3.jpg 157.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:05:04 GMT
   3CB2E985-F2E2-4BA1-B57F-F507A04EC86F.png 1.9 kb Wed, 13 Oct 2021 09:51:48 GMT
   606E60EF-52ED-4689-A8EC-8DC649FC1707.png 30.6 kb Tue, 25 Oct 2022 07:36:32 GMT
   DFFE46D8-0586-4105-B99B-CCEA6053E2C1.jpg 43.6 kb Thu, 28 Oct 2021 03:52:06 GMT
   智能创新,奔赴未来2.jpg 179.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:22:56 GMT
   XHEditor/   Fri, 17 Jun 2022 10:49:48 GMT
   416C9FC2-3107-46EF-8EDB-A41459A0544E.jpg 170.4 kb Tue, 18 Oct 2022 07:49:10 GMT
   3682A497-F02B-4C2C-92DE-A4E227CDFD0C.jpg 84.2 kb Tue, 25 Oct 2022 02:14:23 GMT
   792ADDF9-B36B-457D-A8D2-3EEC7B227A7C.png 2.1 kb Tue, 25 Oct 2022 03:00:06 GMT
   A752B467-C1D4-4C99-8D62-D66418DB3604.jpg 142.1 kb Mon, 25 Oct 2021 09:18:41 GMT
   18282B0C-D963-4DAE-9725-56DCA55EA855.png 1.7 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:44 GMT
   CBEAC369-EF5F-4D18-8E46-84D7C6D360F4.png 24.6 kb Tue, 03 Jan 2023 08:28:52 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!6.jpg 72.7 kb Tue, 18 Oct 2022 06:49:26 GMT
   E10DC82A-619B-4EB8-887A-861F9356EA6A.png 3.5 kb Tue, 03 Jan 2023 07:25:54 GMT
   5B4C9EA8-87AD-4EDF-9976-94F8D158D021.png 3.2 kb Mon, 27 Jun 2022 06:57:33 GMT
   E4B5E6FF-23AA-4B26-AF78-0563D10F7451.png 5.2 kb Tue, 03 Jan 2023 07:25:27 GMT
   193DF49D-68AA-48A5-B998-1CD73C3EE8EE.png 2.2 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:54 GMT
   11.jpg 80.2 kb Thu, 27 Oct 2022 07:50:28 GMT
   10.jpg 85.6 kb Thu, 27 Oct 2022 07:50:08 GMT
   67350976-D9C1-4C53-BAE9-5736768F9392.jpg 337.7 kb Wed, 27 Oct 2021 07:32:25 GMT
   F94D14B5-BA86-4C0F-9B22-1C105CBB935B.jpg 46.0 kb Thu, 28 Oct 2021 03:51:59 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动4.jpg 146.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:05:13 GMT
   74F1F5FD-C537-4D77-96E3-7A982F7DD438.jpg 351.6 kb Tue, 12 Jul 2022 01:27:43 GMT
   EA8F9C7E-E2E0-48C0-A38E-AEF8EEDB7420.png 4.6 kb Tue, 03 Jan 2023 07:25:46 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!5.jpg 73.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:48:28 GMT
   2C3631D4-CECD-491D-9304-94B7A6525AC3.png 10.5 kb Fri, 22 Oct 2021 09:12:24 GMT
   B6CD4C36-D55C-491F-B9F1-11C496A59048.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:48:09 GMT
   382F149E-EC8C-4D75-9113-26465AA939A5.jpg 166.8 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   60AE64E8-027C-4722-9A01-E3CF5273036F.jpg 103.3 kb Thu, 29 Dec 2022 01:41:47 GMT
   助力深空探测,研究院荣获算网融合年度优秀项目奖3.jpg 112.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:18:23 GMT
   E2698DD9-BFC9-4E66-8D28-50758DD3C27F.png 196.5 kb Fri, 22 Oct 2021 10:27:35 GMT
   E022007D-97EC-4C75-99F1-83B78E0ACC5D.png 0.9 kb Fri, 22 Oct 2021 03:28:18 GMT
   46438E2B-A19E-4B67-95C4-C1070D319512.jpg 2288.6 kb Fri, 02 Dec 2022 06:00:38 GMT
   00E47872-FB47-4B3A-827C-E8A30AD49A61.png 29.5 kb Sat, 16 Oct 2021 09:31:22 GMT
   C35FFC84-C9A8-4572-86E2-52E369F3D465.png 10.5 kb Fri, 22 Oct 2021 09:40:32 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院4.jpg 166.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:00:49 GMT
   BBB4ED8C-89BB-49D6-BCF8-98F51152AB54.png 9.5 kb Sat, 16 Oct 2021 08:11:56 GMT
   3AF31F5C-6DA4-4809-89FC-AE6FFDE937A4.jpg 101.9 kb Tue, 12 Jul 2022 01:34:34 GMT
   E7845820-2364-42D1-82B4-5F46DADABC47.jpg 12.0 kb Thu, 27 Oct 2022 01:31:25 GMT
   A71B0DD7-CD0B-465F-AC09-E0A7554F1CD6.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 07:02:48 GMT
   CF5466E0-23BF-46C8-93A2-2A3F4E65FC91.png 4.0 kb Tue, 03 Jan 2023 07:14:20 GMT
   FADED15F-CCBF-459F-9311-6FA6332AADCC.png 7.6 kb Tue, 29 Nov 2022 12:44:56 GMT
   5A678920-45CB-4CD4-9704-B6F483127473.jpg 1204.1 kb Wed, 27 Oct 2021 07:34:09 GMT
   E4701434-F530-490C-A49C-FEA4C40DD954.jpg 122.7 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   80C87146-3227-41E9-ADB3-022D11700D0D.jpg 87.4 kb Wed, 26 Oct 2022 07:34:06 GMT
   0EC547A0-AADB-439B-A709-CECF2CBC0959.png 2.2 kb Fri, 22 Oct 2021 03:29:54 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地9.jpg 136.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:32:49 GMT
   DA26E69A-AF21-4F01-8E85-1B251CF28CE8.pdf 203.9 kb Tue, 18 Oct 2022 06:09:14 GMT
   92A676F9-E547-487D-9E7F-A395A7C7356A.png 240.0 kb Sat, 16 Oct 2021 08:44:06 GMT
   D5E3FEEE-2779-409F-BB37-9A1903DA93ED.jpg 35.0 kb Fri, 29 Oct 2021 09:55:55 GMT
   D171F4A8-2E97-426A-905D-9433EF02CB08.png 873.0 kb Mon, 28 Nov 2022 09:29:40 GMT
   81722C19-EC13-4092-94D7-4CEA618BB21D.jpg 42.2 kb Mon, 28 Nov 2022 09:58:44 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动3.jpg 149.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:18:36 GMT
   C20ACBBF-E585-45E1-943B-8448CE1F38C0.png 4.8 kb Wed, 27 Oct 2021 10:11:56 GMT
   2FF433B1-0098-48DB-96CB-4D1880ACDD7B.png 29.5 kb Tue, 03 Jan 2023 08:27:26 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院6.jpg 209.3 kb Tue, 18 Oct 2022 07:01:21 GMT
   7610BB14-9DEA-41E9-838F-0314FBDD19FB.jpg 117.1 kb Wed, 26 Oct 2022 07:40:21 GMT
   全国首届颠覆性技术创新大赛圆满落幕,研究院项目被评为“优秀项目”2.jpg 159.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:22:56 GMT
   64F32F4A-5F46-47F7-807F-3DA1A92DF851.png 29.5 kb Thu, 14 Oct 2021 10:10:12 GMT
   190A48F7-F2AA-4C41-826E-1523DFCA8A6B.png 1.0 kb Fri, 22 Oct 2021 03:28:14 GMT
   “人工智能技术与产业发展专题报告”分享活动顺利举办3.jpg 82.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:25:35 GMT
   3FDB45D8-AA92-41B8-B1F6-AB4791305AA4.png 76.5 kb Mon, 28 Nov 2022 10:08:40 GMT
   60A6784E-E6BF-4089-9642-E794A1294F18.jpg 74.5 kb Thu, 28 Oct 2021 03:55:01 GMT
   5DCA2A26-D00D-41DE-BCD5-E720EDBA6D90.png 184.1 kb Fri, 22 Oct 2021 10:59:36 GMT
   全国首届颠覆性技术创新大赛圆满落幕,研究院项目被评为“优秀项目”3.jpg 269.4 kb Tue, 18 Oct 2022 07:23:08 GMT
   23F00E7B-AA9F-4BDC-87B9-D5DF9844836B.png 2.8 kb Wed, 13 Oct 2021 09:48:26 GMT
   8A18D234-8671-436B-8092-F9AF819B4287.jpg 11.0 kb Fri, 29 Oct 2021 09:56:45 GMT
   2EE4A937-FE08-4CE0-8939-0525297124AF.png 2.5 kb Fri, 22 Oct 2021 03:30:02 GMT
   4C1EF7DF-574E-46AA-92DE-735F6AB535F7.jpg 234.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:21:08 GMT
   F33E8695-0010-429D-B676-4464067FE722.png 273.6 kb Thu, 21 Oct 2021 09:14:44 GMT
   F05B8D41-7502-4EB6-9185-33951E9B92FC.png 509.9 kb Fri, 22 Oct 2021 11:01:29 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动2.jpg 216.2 kb Tue, 18 Oct 2022 07:04:54 GMT
   0919C8F3-AF11-4DAE-971A-938A5065A80D.png 273.6 kb Mon, 01 Nov 2021 08:41:05 GMT
   CDB21F3E-0BF7-4D07-A10B-C78EE24F0AEF.png 4.8 kb Mon, 27 Jun 2022 06:58:34 GMT
   DF6431AB-6E4F-47F6-BA62-8F31DE1312C2.jpg 135.2 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   2BF001D7-2E0C-425A-BAFC-465E517AD768.jpg 126.3 kb Wed, 15 Jun 2022 06:45:26 GMT
   21F86BD3-7F97-4B5C-913B-EE9C84238A89.png 16.2 kb Mon, 28 Nov 2022 13:06:34 GMT
   4AB7C9FD-107F-44BD-887D-96A12466FF62.png 69.0 kb Tue, 03 Jan 2023 08:26:56 GMT
   441D77F5-8B5C-45F3-A146-2C37B5374122.pdf 78.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:08:48 GMT
   82D7C283-EBCC-4654-A3E3-8A7EEB9D7580.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:12:18 GMT
   23B9D929-B88F-412F-8CAC-8D360CB5C7F9.jpg 84.5 kb Mon, 27 Jun 2022 06:59:10 GMT
   E224BAF9-0957-44EA-A0B6-DB26AA71F30D.jpg 121.0 kb Mon, 27 Jun 2022 06:35:49 GMT
   B489C869-C2A4-4C63-BB95-332B2999565A.png 2.1 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:21 GMT
   371C8655-E300-4601-996A-EC8B5620FD40.jpg 87.8 kb Mon, 05 Dec 2022 08:42:57 GMT
   EA42F887-EC93-4054-B0B2-BC13EB16CB8A.png 296.5 kb Fri, 22 Oct 2021 11:02:05 GMT
   0FB69C51-3D3D-4528-8BD1-97EFFDA871B9.png 15.4 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:48 GMT
   0A33AA1F-C993-40A0-9198-DAA5C8170169.png 29.5 kb Sat, 16 Oct 2021 09:31:34 GMT
   F097CD66-B8EF-4C35-AA47-B38267DD6BD9.mp4 770.0 kb Fri, 24 Jun 2022 09:37:42 GMT
   A6A08EC5-5780-4A83-B3FF-DF5953804055.jpg 3158.9 kb Tue, 03 Jan 2023 07:43:03 GMT
   1A9E46A2-3A45-4D35-92AC-9448E3CE8E8F.jpg 62.7 kb Tue, 12 Jul 2022 01:33:45 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地8.jpg 166.3 kb Tue, 18 Oct 2022 06:32:22 GMT
   244ED237-3AF4-436B-B8A5-6996678BF428.png 174.6 kb Sat, 16 Oct 2021 08:12:32 GMT
   BC259385-F9EF-4279-86B4-E1A35DA44405.png 11.2 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:16 GMT
   广东省工商联机关青年理论小组到研究院学习调研1.jpg 206.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:52:51 GMT
   0F60FB8E-BA1B-4877-B21B-AE816433D479.png 3.1 kb Tue, 25 Oct 2022 03:00:28 GMT
   B361AC83-5B1F-4A2E-8765-79153627B01D.jpg 76.9 kb Wed, 26 Oct 2022 07:37:57 GMT
   研究院获批广州市“黄埔区中小学生研学实践教育基地10.jpg 118.6 kb Tue, 18 Oct 2022 06:33:01 GMT
   知识产权运营中心成功举办虎年首场IP融资汇活动8.jpg 198.3 kb Tue, 18 Oct 2022 07:19:51 GMT
   F327EFA9-F928-4568-A68E-43BB4400C1D7.png 2.4 kb Mon, 28 Nov 2022 09:44:37 GMT
   531CA9E5-A2EE-4802-8D56-CC99CA7097E8.jpg 152.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:03:44 GMT
   19281C34-0342-4AA1-80B1-7E7398AD8C07.png 261.6 kb Sat, 16 Oct 2021 08:14:24 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院3.jpg 199.5 kb Tue, 18 Oct 2022 07:00:38 GMT
   11E5A230-C2AB-40B0-A3AB-82FBC6387A0F.png 11.6 kb Mon, 28 Nov 2022 09:27:56 GMT
   08E4E60A-C2A4-4D5D-8E90-B3A1BD1F03F9.jpg 92.1 kb Wed, 26 Oct 2022 07:40:40 GMT
   F9EAD22D-9373-4824-8553-460DF87C98E3.png 9.1 kb Mon, 28 Nov 2022 13:06:02 GMT
   FCA29841-8EA4-48E0-ADA4-7B739B46E493.png 13.3 kb Fri, 22 Oct 2021 09:39:56 GMT
   C64E1991-0F4C-491B-89E3-20E48C183D46.png 5.7 kb Sat, 23 Oct 2021 10:00:09 GMT
   4979FC21-3D7F-4A1C-8513-FB6137EC30AD.png 8.2 kb Mon, 28 Nov 2022 09:25:49 GMT
   8EB04F6A-25BE-4E40-9104-F050B3D5760C.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 05:34:51 GMT
   D048729A-5737-4BF5-8791-AA0774FCA09B.png 17.1 kb Fri, 02 Dec 2022 05:58:58 GMT
   E4065667-542F-477C-9B7E-DDE3F39C2364.jpg 137.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:13:18 GMT
   ACDF09C1-D6D6-403D-B4E9-6AE863E5C348.png 8.8 kb Tue, 03 Jan 2023 07:38:00 GMT
   A69C8638-0C0D-4156-8504-9B66AEF779B0.jpg 58.1 kb Thu, 28 Oct 2021 03:03:58 GMT
   2BCDC662-DC64-4213-AA66-B3CC461C387A.jpg 17.5 kb Fri, 29 Oct 2021 09:56:11 GMT
   C7AD93E4-E9B2-4A48-9017-663EDA2A75D8.png 10.5 kb Wed, 06 Jul 2022 11:18:03 GMT
   FB0013ED-2FF3-4F3A-A6EA-F80DDEEF1E72.jpg 59.0 kb Mon, 05 Dec 2022 07:23:49 GMT
   0B8D01BD-9CD1-4A65-9661-F2C49F1FC854.png 4.6 kb Tue, 03 Jan 2023 07:14:02 GMT
   EFDF7638-3175-4341-9888-355CB1D4E1CB.png 1.7 kb Wed, 07 Dec 2022 02:25:20 GMT
   AA0095D9-AA86-4796-B59A-4EF5E3BAA6B0.jpg 221.2 kb Tue, 18 Oct 2022 06:17:03 GMT
   61D7FD1A-2849-4319-8CAE-FC5F117A6407.jpg 55.7 kb Wed, 13 Jul 2022 07:00:15 GMT
   9A0D9562-A7DA-4CF1-BED2-86947ECC37F7.docx 14.5 kb Fri, 21 Oct 2022 09:16:14 GMT
   58F5665B-3681-461F-8A3D-4FB3F317CD36.jpg 14.7 kb Fri, 24 Jun 2022 09:52:56 GMT
   16D8D91A-FEA7-4C0F-B88C-024FD658AE6C.png 9.5 kb Mon, 25 Oct 2021 07:49:23 GMT
   C518E6C0-FB37-4FAF-86A5-C3625395B154.png 4.1 kb Wed, 27 Oct 2021 10:13:17 GMT
   5C8EBDF8-A7B3-46A6-82A0-9FD9D7FAD489.png 4.0 kb Tue, 03 Jan 2023 07:26:04 GMT
   4AAB3A74-68A8-4146-9A8B-F88B81CAA2EE.jpg 42.4 kb Thu, 20 Oct 2022 07:30:08 GMT
   76BF481D-3DA3-46FF-BCA7-B7D96458F5C5.png 2.3 kb Wed, 13 Oct 2021 09:50:30 GMT
   39411C3B-230D-4B49-A188-D8A70B44C04B.jpg 67.2 kb Tue, 12 Jul 2022 01:34:51 GMT
   DA9725E1-1445-4B87-A29C-6911C03D675F.jpg 2954.5 kb Tue, 21 Mar 2023 08:41:11 GMT
   2.jpg 113.6 kb Thu, 27 Oct 2022 07:45:49 GMT
   6B21279A-8F9E-44FB-AAF7-C38B82356EB3.jpg 63.5 kb Fri, 24 Jun 2022 09:33:30 GMT
   09DA9B5E-E879-4811-9865-F9091C0D1965.png 10.7 kb Wed, 06 Jul 2022 11:18:09 GMT
   9FCD041A-221A-44EB-9CE1-890C9EF24360.jpg 32.7 kb Tue, 18 Oct 2022 08:00:17 GMT
   0B19B1A6-3D7C-4077-9FED-D30EE70DF980.png 5.3 kb Wed, 27 Oct 2021 07:16:03 GMT
   3ECD4AB5-988C-46CB-B43C-E578DCC50DFF.jpg 246.7 kb Tue, 12 Jul 2022 01:27:57 GMT
   CE5B07BD-E061-43FE-B3DB-50255A13B7DC.jpg 75.3 kb Tue, 25 Oct 2022 06:35:51 GMT
   4D824714-A2F1-450B-B6E0-7C41AB6EC095.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 05:47:57 GMT
   9C6C546E-A285-4813-B753-04F0EFB3181F.png 38.0 kb Mon, 01 Nov 2021 08:39:38 GMT
   92126184-9EA5-452E-B995-3C2600EA7BB0.jpg 74.5 kb Thu, 28 Oct 2021 02:20:49 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾6.jpg 184.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:39:14 GMT
   FEF3C6AA-A62E-413E-9531-B24E0B6F9CD0.pdf 94.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:07:56 GMT
   C6A7C80B-1FF0-44F6-B8D2-236DF91ECFAE.png 132.1 kb Sat, 16 Oct 2021 08:43:14 GMT
   助力深空探测,研究院荣获算网融合年度优秀项目奖4.jpg 159.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:18:36 GMT
   1C0E4882-37E6-4442-A499-908B4E2FCCC1.jpg 206.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:54:21 GMT
   871E45C9-DB7F-45CF-A96F-67696FD3D097.png 6.7 kb Mon, 28 Nov 2022 09:28:24 GMT
   C7C86095-92A6-4AF7-AF15-811CFF90B87C.jpg 118.7 kb Wed, 26 Oct 2022 07:21:06 GMT
   64F3E37C-D098-466D-93BA-A599489D95B4.jpg 171.1 kb Fri, 24 Jun 2022 09:31:00 GMT
   8EB1EECC-1443-4F51-804B-7D49A3A8B149.png 5.7 kb Sat, 23 Oct 2021 10:00:35 GMT
   F490026D-3F23-41FD-9AAE-9E11AF56E3E2.jpg 337.7 kb Wed, 27 Oct 2021 07:27:45 GMT
   03B33ACA-D371-4C5D-B695-9B535F647145.png 29.5 kb Sat, 16 Oct 2021 09:31:44 GMT
   BDDAB2EF-C013-4086-84A0-19F5AC021857.jpg 136.8 kb Mon, 27 Jun 2022 06:36:04 GMT
   “人工智能技术与产业发展专题报告”分享活动顺利举办4.jpg 81.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:25:45 GMT
   6ABA9A21-A91F-4B0D-AC7C-E2C080E258A7.png 2.2 kb Wed, 13 Oct 2021 09:49:26 GMT
   19B44E60-7374-4DBC-9005-2B14AA5A5A99.png 1.0 kb Fri, 22 Oct 2021 03:28:26 GMT
   224FC757-56BF-40EA-B79F-3D76E38604EB.png 23.1 kb Sat, 16 Oct 2021 08:12:00 GMT
   D6CBC27B-E6FB-4E55-99B9-E3B0D7E5A6FF.pdf 16.3 kb Wed, 13 Jul 2022 05:48:26 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!.jpg 54.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:47:08 GMT
   5C8E680F-59C7-4535-B22B-67C0E5CF1F7F.jpg 11.4 kb Thu, 27 Oct 2022 01:32:51 GMT
   8478891F-AF9B-4602-BD34-1A1EE7A89876.jpg 243.6 kb Wed, 13 Jul 2022 07:00:11 GMT
   543761F9-33DA-4302-9C53-4A5B783D0C54.jpg 66.7 kb Wed, 26 Oct 2022 07:34:24 GMT
   A073C120-0646-4D05-9396-A0A7BE44A30D.jpg 75.3 kb Tue, 25 Oct 2022 05:41:50 GMT
   CA7599F6-6468-4251-A76F-5A9F6C3E744F.png 13.5 kb Mon, 28 Nov 2022 13:06:18 GMT
   95F83E3E-F84A-4A86-B32D-06D55B8497E9.jpg 210.6 kb Thu, 27 Oct 2022 07:44:55 GMT
   我国首个人工智能专用计算集群架构与测试标准通过专家审定2.jpg 143.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:14:48 GMT
   75B3BAA8-4B5D-4E3D-9429-A0CE1E6BB701.png 5.3 kb Fri, 22 Oct 2021 02:05:40 GMT
   58ED880B-5E9A-4DBA-BFE3-A074D8590443.jpg 25.0 kb Mon, 24 Oct 2022 08:52:23 GMT
   5E512DE2-52C4-46D1-89E3-EBBE77F0E13B.png 114.8 kb Tue, 02 Nov 2021 08:20:44 GMT
   EC4146AE-C293-4993-889A-280DB0E5E732.jpg 55.5 kb Thu, 28 Oct 2021 02:59:22 GMT
   2B67A346-D112-478A-9FEC-3B44BBFB6AED.png 443.5 kb Fri, 22 Oct 2021 11:01:00 GMT
   editor/   Mon, 25 Oct 2021 09:20:33 GMT
   851ADD61-9F49-4D36-A287-505DEF028593.jpg 50.4 kb Thu, 28 Oct 2021 03:04:43 GMT
   F39D9E0C-0C61-4337-9009-4B54E27501E2.png 178.6 kb Fri, 22 Oct 2021 11:00:26 GMT
   CF2D4CD6-4B76-4539-B40A-BC7A5B09BDF1.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:47:59 GMT
   BB3D58FB-41DF-4CCE-8F36-EEEA9E82959E.jpg 0.0 kb Tue, 03 Jan 2023 07:35:26 GMT
   16BEF59A-0A95-4C14-9225-3C85D2D0BEFE.png 273.6 kb Thu, 21 Oct 2021 09:15:04 GMT
   13.jpg 91.8 kb Thu, 27 Oct 2022 07:51:05 GMT
   B9A78C49-F870-48B0-96DA-D40EB1A0E9E8.jpg 160.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:36:56 GMT
   BC692B1E-5318-48E1-8557-9A86554BE6B9.png 297.0 kb Fri, 22 Oct 2021 05:06:30 GMT
   B75F5078-477E-471E-992B-1F7130973F16.png 114.8 kb Tue, 02 Nov 2021 08:20:36 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾14.jpg 159.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:41:34 GMT
   广东省科技厅副厅长杨军一行走访调研广东人工智能与先进计算研究院1.jpg 219.9 kb Tue, 18 Oct 2022 07:00:18 GMT
   3911148F-CB18-48EE-9EB6-8E5945527323.jpg 108.3 kb Wed, 26 Oct 2022 07:38:02 GMT
   “人工智能技术与产业发展专题报告”分享活动顺利举办1.jpg 185.5 kb Tue, 18 Oct 2022 07:24:59 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动6.jpg 120.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:05:32 GMT
   C2DBBD4A-8A30-4B82-8443-D95A9F18D762.png 1.6 kb Wed, 13 Oct 2021 09:44:30 GMT
   E2602A61-30FB-4979-B0EA-229678C0C187.jpg 160.1 kb Thu, 28 Oct 2021 03:05:29 GMT
   BD525A1A-87A2-4837-B0F1-622250AC16FC.png 3.5 kb Tue, 03 Jan 2023 07:14:12 GMT
   9EA05F9F-F890-4208-AE96-4FF981A45DE0.png 1.0 kb Wed, 27 Oct 2021 07:41:18 GMT
   Note.rar 3684.5 kb Fri, 12 Nov 2021 07:43:24 GMT
   36362715-6A86-4BBF-B9BB-AA2669267E15.jpg 83.9 kb Fri, 24 Jun 2022 09:30:35 GMT
   E3522B42-90CE-4978-B8D1-BD658BD81EEE.jpg 112.9 kb Tue, 18 Oct 2022 07:36:37 GMT
   631768B5-F702-4A1B-A197-881F13BF1439.png 2.9 kb Fri, 24 Jun 2022 09:52:35 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾3.jpg 148.6 kb Tue, 18 Oct 2022 06:38:34 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动5.jpg 86.3 kb Tue, 18 Oct 2022 07:05:23 GMT
   9.jpg 95.4 kb Thu, 27 Oct 2022 07:49:55 GMT
   4661F801-48D5-4AC6-96D6-8A54A5FECCA0.png 1.9 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:44 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!4.jpg 75.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:48:16 GMT
   B6DD089A-F742-4726-A555-5A79C9896178.jpg 88.2 kb Thu, 16 Jun 2022 01:23:51 GMT
   A7A90130-B99E-498A-9733-D5071B5547ED.jpg 275.8 kb Fri, 02 Dec 2022 06:00:42 GMT
   155B1CD1-9F6B-421A-A331-0C8852E0FF3C.png 62.2 kb Fri, 15 Oct 2021 03:46:40 GMT
   C07BA901-4E2D-4F61-BAA9-481A9E30952D.png 5.1 kb Mon, 25 Oct 2021 03:55:15 GMT
   广东人工智能知识产权运营中心发布《中国人工智能企业知识产权竞争力分析报告》3.jpg 62.0 kb Tue, 18 Oct 2022 07:12:15 GMT
   9CC9ECA1-858C-4171-80CD-BF39FF6202D0.jpg 14.4 kb Thu, 27 Oct 2022 01:29:02 GMT
   24F276FE-7E29-4D49-A217-AFD16FB4654B.jpg 16.2 kb Thu, 27 Oct 2022 01:27:53 GMT
   20B09153-ECA1-4E99-9D28-90753957CA99.mp4 12517.1 kb Mon, 12 Dec 2022 10:00:08 GMT
   智能创新,奔赴未来5.jpg 144.7 kb Tue, 18 Oct 2022 06:23:58 GMT
   智能创新,奔赴未来.jpg 234.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:22:30 GMT
   3C0FAB25-C488-45C5-8F97-5BC69C57F34D.jpg 187.2 kb Mon, 17 Oct 2022 09:07:21 GMT
   0B804E2D-B796-427B-97DD-4E3B1614A186.png 2.3 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:36 GMT
   9AC57CE2-0396-450D-9776-6DCF1B9F4983.png 52.3 kb Mon, 28 Nov 2022 10:03:45 GMT
   B5E86E86-0966-439B-AE36-18490634C55C.jpg 267.7 kb Tue, 18 Oct 2022 07:17:19 GMT
   7F875047-25CC-47B3-A87B-0D1B0E9E5B73.png 29.5 kb Thu, 14 Oct 2021 10:10:24 GMT
   892F4AB3-BFAE-435F-B5AB-59548CD78677.png 2.6 kb Tue, 25 Oct 2022 02:58:52 GMT
   462FD625-B006-4F1F-B782-1B92E32A0ECA.png 5.7 kb Sat, 23 Oct 2021 10:02:02 GMT
   4B0DE90E-D176-4CA9-BCB5-B08909BDE908.png 62.2 kb Thu, 14 Oct 2021 03:55:46 GMT
   8293769B-1941-465E-AF34-94DE6593D7A5.jpg 153.1 kb Tue, 12 Jul 2022 01:26:57 GMT
   智能创新,奔赴未来4.jpg 178.0 kb Tue, 18 Oct 2022 06:23:50 GMT
   A97565BF-29F4-401E-9D70-D1F15024A072.png 2.2 kb Wed, 13 Oct 2021 11:48:14 GMT
   57E4A341-C227-47A2-A7D7-4BBE450A720B.png 873.0 kb Mon, 28 Nov 2022 10:04:04 GMT
   3F1FD663-4991-4975-8CDE-135EB863E812.png 1.1 kb Thu, 21 Oct 2021 08:07:20 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!7.jpg 110.8 kb Tue, 18 Oct 2022 06:48:49 GMT
   E6BBDC30-3166-46F7-B1E8-87F581AC08DD.jpg 14.7 kb Fri, 24 Jun 2022 09:51:56 GMT
   E6BE7F2E-A0A9-439C-A0FE-F6715CD614C7.png 24.6 kb Mon, 28 Nov 2022 10:08:13 GMT
   ABB028FF-1EC9-463B-9648-2C3F94F1A4B1.png 29.5 kb Fri, 15 Oct 2021 07:15:48 GMT
   CEDDBD0B-72AB-4193-A786-286322B243D8.jpg 185.7 kb Tue, 25 Oct 2022 03:05:56 GMT
   EF33428C-8AFC-40B8-93DD-E785DD2353C6.jpg 138.3 kb Tue, 12 Jul 2022 01:26:17 GMT
   “人工智能技术与产业发展专题报告”分享活动顺利举办2.jpg 141.5 kb Tue, 18 Oct 2022 07:25:12 GMT
   951DD259-8708-480D-8BC8-A186495BF82B.jpg 61.1 kb Wed, 15 Jun 2022 07:37:00 GMT
   5945E72B-46EC-477E-912A-C0A2B78C5D34.png 12.7 kb Fri, 22 Oct 2021 09:39:37 GMT
   91750FAC-F940-4783-9801-1477DDAB1074.png 1.6 kb Wed, 13 Oct 2021 11:38:40 GMT
   5E8A9831-66C9-43BE-B8AF-8A3E8F0AFDFA.png 9.7 kb Fri, 02 Dec 2022 05:59:23 GMT
   CC0FF334-D79F-4EEB-8FD5-B1FD9A582417.png 282.3 kb Tue, 10 Jan 2023 07:27:51 GMT
   C07B1484-4289-4E7F-A5AB-41C397C038C9.png 74.6 kb Fri, 22 Oct 2021 03:29:24 GMT
   DD648400-0CB2-41AA-96CD-D61817FA2F15.jpg 0.0 kb Tue, 03 Jan 2023 07:35:36 GMT
   09E61A64-B221-44D7-988E-CA94CADA6238.png 260.4 kb Fri, 22 Oct 2021 09:55:40 GMT
   B5DEB1F4-E3C8-4B2A-8336-9759CD46AF2C.png 1.6 kb Wed, 07 Dec 2022 02:09:03 GMT
   7652FC92-0D27-4213-84CC-B66097E6C1D0.png 44.6 kb Mon, 28 Nov 2022 09:59:44 GMT
   65BFEEF9-C5CD-417C-81D5-F693B97FC1C2.jpg 92.4 kb Thu, 28 Oct 2021 02:20:48 GMT
   86838A81-904D-47B4-8266-EA41B97AF54A.png 873.0 kb Tue, 03 Jan 2023 08:30:02 GMT
   4C3F2F51-AF6E-470D-A0C3-3F9FB8020940.png 335.6 kb Fri, 22 Oct 2021 10:27:54 GMT
   B2503F0A-32EA-4E9F-9362-9133E4942FA8.png 216.6 kb Tue, 31 Jan 2023 06:05:29 GMT
   2E1841FA-4B01-4A2E-9256-513A52381E28.jpg 179.5 kb Tue, 25 Oct 2022 06:35:59 GMT
   6FD7586C-3C11-46BA-B6B6-8220CF49C8D9.png 46.2 kb Fri, 22 Oct 2021 09:48:25 GMT
   53B6C466-32B1-4678-877A-9332344D3E72.png 5.3 kb Wed, 27 Oct 2021 07:37:30 GMT
   D40B7633-3CE7-4CC9-972C-A6F3401D717F.png 4.3 kb Mon, 28 Nov 2022 10:06:42 GMT
   288CCA38-96CA-45B7-928B-4072CE24F358.png 280.1 kb Fri, 22 Oct 2021 04:36:12 GMT
   5F7A6F8C-E2CD-4432-9E1F-8DBC3E6FEC44.jpg 1061.5 kb Mon, 28 Nov 2022 09:29:10 GMT
   45EDB2AA-E13C-4754-8F0C-C1D599EE3D3C.png 29.5 kb Thu, 14 Oct 2021 10:10:04 GMT
   9EC130EE-A1AC-47A3-875A-C9259BB7D62E.jpg 129.3 kb Tue, 12 Jul 2022 01:34:22 GMT
   B968C6FE-C8ED-4A1B-9DCB-9C56DB3324FA.png 28.7 kb Mon, 28 Nov 2022 13:05:45 GMT
   研究院5月至6月科普、研学活动精彩回顾7.jpg 159.1 kb Tue, 18 Oct 2022 06:39:30 GMT
   60DC06FA-D683-4F41-B7B9-330D3BFB6637.jpg 198.1 kb Mon, 27 Jun 2022 06:36:35 GMT
   4A016C65-5D6C-4FDC-80CF-FE32DF3247DC.jpg 201.6 kb Tue, 25 Oct 2022 03:05:53 GMT
   8.jpg 84.4 kb Thu, 27 Oct 2022 07:49:45 GMT
   A502E90A-68E9-4AE2-B351-B75739035BAA.png 1.9 kb Fri, 22 Oct 2021 03:30:10 GMT
   5.jpg 139.8 kb Thu, 27 Oct 2022 07:48:56 GMT
   6A33FD35-E925-4CB9-8280-DD41884A2B17.jpg 81.6 kb Thu, 28 Oct 2021 03:49:36 GMT
   5B3181E9-CA50-483F-B451-FA2C8115C322.png 261.6 kb Fri, 22 Oct 2021 05:05:40 GMT
   5CDE9E06-C930-4189-B767-10F3F8C0E8C0.jpg 61.7 kb Thu, 28 Oct 2021 03:07:21 GMT
   946A2EB8-F6C3-4C20-988C-EC48C7E0A7F9.png 1.1 kb Fri, 22 Oct 2021 03:28:22 GMT
   B7D29CB6-333A-4CCC-8F6D-8D2E39708FC0.jpg 79.5 kb Tue, 12 Jul 2022 01:33:58 GMT
   9BFC45AA-BE79-4D5A-9609-C80A3C265C6B.pdf 258.6 kb Tue, 18 Oct 2022 06:09:41 GMT
   2D82D48E-7F2C-48DC-9C81-BB4FCAC07307.png 9.7 kb Tue, 03 Jan 2023 07:39:28 GMT
   C1C615D6-9C71-4487-8429-2D74DFFB5A5A.png 29.5 kb Mon, 28 Nov 2022 10:00:34 GMT
   A2C62476-E640-42DE-BF69-3A74BC89C2F6.png 62.2 kb Thu, 14 Oct 2021 03:55:58 GMT
   4C9B0EBE-EC5B-45DE-A5AB-EC5F8A808C39.png 240.0 kb Sat, 16 Oct 2021 08:10:56 GMT
   3CAFA089-8E3F-44A3-82EE-6C2F34C931F3.jpg 86.6 kb Tue, 18 Oct 2022 07:38:08 GMT
   6BAB2C6B-5FA1-4978-9B63-A66CAE6840A7.png 3.1 kb Mon, 05 Dec 2022 06:27:37 GMT
   849D8354-C566-489E-8072-484908764A7E.png 39.6 kb Tue, 03 Jan 2023 08:23:31 GMT
   D9570C6B-6BC5-4D75-8010-853E604BE605.jpg 170.4 kb Tue, 03 Jan 2023 07:18:12 GMT
   0E172979-711B-466C-8171-032E7C06527E.png 2.2 kb Fri, 24 Jun 2022 09:53:00 GMT
   “走进科技,你我同行”——研究院成功举办科技开放日活动9.jpg 188.6 kb Tue, 18 Oct 2022 07:06:26 GMT
   研究院“香雪”服务器斩获全球冠军!3.jpg 47.4 kb Tue, 18 Oct 2022 06:48:01 GMT
   全国首届颠覆性技术创新大赛圆满落幕,研究院项目被评为“优秀项目”.jpg 206.8 kb Tue, 18 Oct 2022 07:22:37 GMT
   07FE640E-9C06-4A9A-9977-27EBFE0537D1.png 81.2 kb Thu, 01 Dec 2022 08:29:14 GMT
   7B48DBA9-C96B-4949-B6A0-C15C4F853F16.jpg 46.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:50:37 GMT
   83ABCE48-B0C2-4A30-81FA-6967FDBC6881.jpg 79.8 kb Wed, 26 Oct 2022 07:33:51 GMT
   0217FB33-35E1-44CA-BEB3-056D16FC2E9E.jpg 96.5 kb Wed, 15 Jun 2022 07:36:42 GMT
   9061C673-D0B4-4725-B2EE-3094E3B36C98.jpg 40.9 kb Thu, 28 Oct 2021 03:51:13 GMT
   B84E1A1D-800E-4024-A75D-2E8803D6FEC5.png 5.6 kb Mon, 27 Jun 2022 07:02:38 GMT
   6D5DDA34-5E05-440F-91B9-55F526ED39B4.png 132.1 kb Sat, 16 Oct 2021 08:43:38 GMT
   88A58E7C-39E8-45A5-B6A0-3E6244A68597.jpg 16.4 kb Thu, 27 Oct 2022 01:28:36 GMT
   56CE1070-98C2-45FA-9BB2-DEF3E00AA978.png 5.3 kb Thu, 28 Oct 2021 04:41:07 GMT
   F123DD71-0664-4B19-BA55-F55BF093A486.png 261.6 kb Sat, 16 Oct 2021 08:15:56 GMT
   C04F9553-0F04-40A5-8830-774C314222EF.jpg 501.7 kb Thu, 14 Sep 2023 03:23:36 GMT
   46045642-287F-487C-B1A5-3253C3465C90.jpg 645.1 kb Thu, 14 Sep 2023 08:24:05 GMT
   4FC71158-D6D8-431C-985F-9AAC02734D3A.jpg 501.7 kb Fri, 15 Sep 2023 03:21:22 GMT
   6BF2EB3A-C795-4859-8ACE-A2269F2BF9B8.jpg 501.7 kb Fri, 15 Sep 2023 03:27:37 GMT
   B021705A-5361-4151-9CB0-F100C2FBD322.jpg 881.4 kb Tue, 23 Apr 2024 09:25:42 GMT
   CB189E33-F6EC-49D0-86E1-2F75ACBF6070.png 239.5 kb Tue, 23 Apr 2024 09:27:02 GMT

Apache Tomcat/8.5.35